Què és ?

La Dansa Moviment Teràpia (DMT) és una aproximació psicoterapeutica que pertany al grup de les art terapies com la música, el drama i l´art terapia. La DMT es fonamenta en la connexió entre moviment i emoció ("motion and emotion") i treballa amb el cos i el seu propi llenguatge: tot moviment corporal pot portar en si mateix canvis a la psyque, promovent la salut i el creixement personal.

La seva teoria i mètodes es basen en disciplines multidisciplinars: utilitza la teoria i mètode psicoterapèutic i es fonamenta en la investigació sobre la comunicació no-verbal, la psicologia del desenvolupament i els sistemes d´anàlisi del moviment (Kestenberg 1975, Stanton-Jones 1992).

El moviment expressiu i la dansa s´utilitzen com a mitjà per enfrontar-se amb un procés personal d´integració i de creixement. Dins un marc segur facilitat pel terapeuta, s´exploren els aspectes comunicatius i creatius del moviment improvitzat.

A través del moviment i la dansa, el món interior d´una persona es fa més tangible, es comparteix el simbolisme personal i es mostren els models de relacions personals que cadascú té amb els altres, trobem significats en gestos, postures i qualitats de moviment.

En el context d´una relació terapèutica el pacient pot aconseguir coneixement de com ell/a estableix i manté les seves relacions (Payne, 1992).