La Dansa Moviment Terapia es defineix com…

"... una tècnica psicoterapèutica que utilitza el moviment com un procés per promoure la integració emocional, cognitiva i física de les persones" (Bernstein, 1979).

"... l´ús psicoterapèutic del moviment i la dansa dins d´un procés que persegueix la integració psicofísica de l´individu."